ENISA przedstawiła raport “EU Cybersecurity Initiatives in the Finance Sector”

5 marca br. ENISA przedstawiła raport “EU Cybersecurity Initiatives in the Finance Sector” (do pobrania) opisujący unijny krajobraz cyberbezpieczeństwa sektora finansowego, a także inicjatywy wzmacniające bezpieczeństwo tego sektora. Sektor finansowy jest obecnie jednym z najsilniej uregulowanych sektorów w Unii Europejskiej, a przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa podmiotów z sektora finansowego są uwzględnione w wielu unijnych politykach, normach i przepisach (np. PSD 2, MIFID II). Autorzy raportu – mając na uwadze stale rosnącą liczbę incydentów o szkodliwym charakterze w sektorze finansowym, podkreślają konieczność wzmacniania współpracy między kluczowymi podmiotami sektora finansowego, a unijną administracją. Publikacja może ułatwić ocenę komplementarności przyszłych inicjatyw wzmacniających cyberbezpieczeństwo sektora finansowego oraz identyfikację czynników wpływających na synergię nowych inicjatyw.