ENISA przedstawiła raport “Cybersecurity Research Directions for the EU’s Digital Strategic Autonomy”

23 kwietnia br. ENISA przedstawiła raport “Cybersecurity Research Directions for the EU’s Digital Strategic Autonomy” (do pobrania) na temat przyszłych kierunków badań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wzmacniających cyfrową suwerenność Unii Europejskiej. Cyfrowa suwerenność wraz z odpornością i przywództwem są priorytetami nowej strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa. Raport wskazuje kluczowe dla zachowania cyfrowej suwerenności kierunki innowacji, które w przyszłości umożliwią państwom członkowskim UE pozyskiwanie bezpiecznych i sprawdzonych cyfrowych produktów, usług, algorytmów, sprzętu czy oprogramowania bez konieczności podlegania wpływom państw trzecich. Przyjęcie takiego podejścia umożliwi państwom członkowskim UE zachowanie pełnej własności i kontroli nad danymi osobowymi oraz zasobami technologicznymi. Autorzy raportu zidentyfikowali 7 kluczowych obszarów badawczych:

  • Ochrona danych;
  • Godne zaufania platformy oprogramowania;
  • Zarządzanie zagrożeniami cybernetycznymi i reagowanie na nie;
  • Godne zaufania platformy sprzętowe;
  • Kryptografia;
  • Praktyki i narzędzia bezpieczeństwa zorientowane na użytkownika;
  • Bezpieczeństwo komunikacji cyfrowej.

Raport może być pomocny podczas opracowywania nowych polityk przemysłowych i badawczych.