ENISA opublikowała “Technical Guideline on Incident Reporting under the EECC”

17 marca br. ENISA przedstawiła techniczne wytyczne dotyczące raportowania incydentów w ramach Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej “Technical Guideline on Incident Reporting under the EECC” (do pobrania). Dokument opisuje formaty i procedury sprawozdawczości transgranicznej i rocznej sprawozdawczości podsumowującej zgodne z art. 40 EECC.