ENISA opublikowała raport “Cybersecurity Stocktaking in the CAM”

20 listopada ENISA opublikowała raport “Cybersecurity Stocktaking in the CAM” (do pobrania) na temat cyberbezpieczeństwa ekosystemu połączonej i zautomatyzowanej mobilności. Bezpieczne funkcjonowanie i monitorowanie ekosystemu CAM wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu zgodności poszczególnych elementów ekosystemu ze standardami cyberbezpieczeństwa. Opublikowany raport zawiera zestawienie interesariuszy ekosystemu oraz przegląd istotnych dla ekosystemu CAM usług, systemów i infrastruktur krytycznych.