ENISA opublikowała NIS Investments Report 2021

17 listopada br. ENISA przedstawiła raport NIS Investments Report 2021 (do pobrania). Raport obejmuje 27 państw członkowskich UE i zawiera szczegółowe informacje na temat m.in. rozwoju inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa po wprowadzeniu Dyrektywy NIS, ekonomicznych skutków incydentów cyberbezpieczeństwa i globalnych trendów na rynku cyberbezpieczeństwa. Jak wynika z danych ENISA, Dyrektywa NIS została wdrożona we wszystkich państwach członkowskich UE przez 82% z 947 podmiotów zidentyfikowanych jako operatorzy usług kluczowych (OES) lub dostawcy usług cyfrowych (DSP).  Dodatkowo, blisko 50% podmiotów zadeklarowało, że przyjęcie Dyrektywy NIS miało istotny wpływ na bezpieczeństwo zarządzania informacjami. Co ciekawe, największe koszty incydentów cyberbezpieczeństwa ponoszą podmioty z sektora bankowego i sektora zdrowia (średni koszt incydentu w tych sektorach waha się od 213 tyś. do 300 tyś. EUR).