ENISA i eu-LISA podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy

8 stycznia br. ENISA i eu-LISA (European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice) podpisały: porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy oraz trzyletni plan działania na rzecz wzmacniania cyfrowej odporności Europy. Plan współpracy “Working Together for a more digitally resilent Europe” zakłada wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w priorytetowych dla obu agencji obszarach: bezpieczeństwo informacji, ciągłość procesów biznesowych, badania i rozwój, ochrona danych, korporacyjne zarządzanie jakością.