Eksperckie Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

3 lipca Mariusz Błaszczak, szef MON podpisał koncepcję utworzenia Eksperckiego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Centrum ma szkolić żołnierzy w obszarze cyberbezpieczeństwa, wzmacniać ekspercki potencjał oraz wspierać MON w kształtowaniu kierunków rozwoju w obszarze cyberbezpieczeństwa, kryptologii i technik informatycznych (więcej informacji).