Działania regulacyjne w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji

20 czerwca organizacje konsumenckie z 13 krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych opublikowały raport wzywający organy regulacyjne do podjęcia działań w sprawie generatywnych modeli sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT. Organizacje wyrażają zaniepokojenie możliwością oszustwa, manipulacji i negatywnych konsekwencji, w tym rozpowszechniania dezinformacji, wzmacniania uprzedzeń i oszustw. Wzywają europejskie organy ds. bezpieczeństwa, ochrony danych i konsumentów do zbadania, w jaki sposób istniejące przepisy mają zastosowanie do tych systemów.  Brak odpowiedzialności i przejrzystości w praktykach głównych firm Big Tech jest poważnym problemem dla organizacji konsumenckich, ponieważ utrudnia zrozumienie praktyk gromadzenia danych i procesów decyzyjnych. W raporcie podkreślono również takie kwestie, jak niedokładność, manipulacja i generowanie wprowadzających w błąd treści przez te modele sztucznej inteligencji.  Więcej informacji TUTAJ.