Dyrektywa dotycząca umów o usługi finansowe zawierane na odległość

23 października Rada przyjęła dyrektywę dotyczącą umów o usługi finansowe zawieranych na odległość. Upraszcza ona dotychczasowe przepisy, zwiększa ochronę konsumentów oraz tworzy równe warunki w przypadku usług finansowych oferowanych online, przez telefon lub poprzez inne formy sprzedaży zdalnej. Nowe przepisy mają  m.in. ułatwić korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (poprzez funkcję odstąpienia od umowy na interfejsie usługodawcy) oraz chronić konsumentów przed „zwodniczymi interfejsami”. Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ.