Dyrektor Krzysztof Silicki jednogłośnie wybrany do Rady Wykonawczej ENISA

Z wielką przyjemnością i dumą pragniemy poinformować, że Krzysztof Silicki, zastępca Dyrektora NASK, dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK, wczoraj podczas posiedzenia Zarządu ENISA został jednogłośnie wybrany do Rady Wykonawczej ENISA (Executive Board), czyli pięcioosobowego ciała wewnątrz Zarządu.

Dyrektor Krzysztof Silicki do Rady Wykonawczej ENISA wybierany jest od 2013 roku, a od 2004 roku reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej ENISA. Od początku istnienia Agencji współtworzy strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Serdecznie gratulujemy!