DSA – rozpoczęcie obowiązywania przepisów

25 sierpnia zaczynają obowiązywać przepisy aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA). Celem rozporządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, transparentność działań platform internetowych, budowanie solidnych narzędzi moderowania treści i bardziej odpowiedzialnych reklam, a także udostępnienie skutecznych mechanizmów skarg i odwołań dla użytkowników. Przepisy wprowadzają m.in. obowiązek jasnego informowania o ograniczeniach w publikowaniu treści przez użytkowników oraz dostępnych środkach odwoławczych dla użytkowników, formułowania uzasadnień, czyli wyjaśnień dlaczego treść lub konto zostały zablokowane lub usunięte, a także funkcjonowania w ramach platform wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg wraz z informacją zwrotną o sposobie rozstrzygnięcia takiej skargi. Więcej informacji TUTAJ.