Dofinansowanie 10 mln euro z KE na działania związane z cyberbezpieczeństwem

W ramach programu Connecting Europe Facility (CEF) KE ogłosiła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na projekty:

  • dla operatorów usług kluczowych na rozwój krajowych i europejskich centrów wymiany i analizy informacji (ISAC),
  • które będą wspierały organy właściwe i pojedyncze punkty kontaktowe w budowaniu zdolności zgłaszania incydentów (w ramach Dyrektywy NIS),
  • mające na celu poprawę transgranicznej współpracy w ramach cyberbezpieczeństwa między CSIRT,
  • budujące zaufanie między władzami publicznymi do podjęcia współpracy na poziomie europejskim w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Aktualna oferta CEF Telecom jest już drugą w tym roku. W 2019 ma łącznie przeznaczyć blisko 44.2 mln euro na rozwój i wdrażanie infrastruktury cyfrowej.

Wszystkie informacje o tym, dla kogo i jak składać wnioski znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.