Deklaracja w sprawie współpracy UE-NATO

W deklaracji z 10 lipca 2018 roku podtrzymano zobowiązanie do zacieśnienia współpracy, które zapoczątkowano w 2016 roku w Warszawie [1]. Wśród siedmiu głównych obszarów wskazano m.in. zwiększenie zdolności do reagowania na zagrożenia hybrydowe, takie jak cyberataki i dezinformacja, a także podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa [2].

Współpraca między NATO i UE odbywa się na kilku płaszczyznach. W 2016 roku obie organizacje podpisały techniczne porozumienie [3], które umożliwiło wymianę informacji oraz najlepszych praktyk między zespołami reagowania na cyberzagrożenia z NATO (NCIRC) oraz Unii Europejskiej (CERT-EU). Sekretarz generalny NATO, jako przykład dobrej współpracy, wymienił działania podczas ataków WannaCry i NotPetya w 2017 roku [4].  Reprezentacje obu organizacji biorą też udział we wspólnych ćwiczeniach, np. Cyber Coalition czy Locked Shields.

[1] EU-NATO Cooperation – Factsheet;

[2] Joint Declaration on EU-NATO Cooperation; 2018

[3] NATO and the European Union enhance cyber defence cooperation;

[4] Cyber Defence Pledge Conference;