Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości – nowe akty w Radzie

8 grudnia Rada przyjęła dwa akty związane z cyfryzacją w obszarze wymiaru sprawiedliwości: rozporządzenie w sprawie cyfryzacji transgranicznej współpracy sądowej i dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz dyrektywę w sprawie cyfryzacji współpracy sądowej. Ułatwią one komunikację elektroniczną w kontekście procedur transgranicznej współpracy sądowej w sprawach cywilnych, handlowych i karnych. Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym i zacznie obowiązywać 15 miesięcy po wejściu w życie. Dyrektywa wymaga transpozycji do prawa krajowego. Notka prasowa dostępna jest TUTAJ.