Cyfrowa Agenda Komisji Nadzoru Finansowego

19 grudnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił Cyfrową Agendę – plan działań na 2020 rok. W zakresie cyberbezpieczeństwa zapowiedziane zostało: opracowanie modelu referencyjnego przetwarzania informacji w publicznej chmurze obliczeniowej; przegląd rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykiem IT na rynku finansowym; wprowadzenie jednolitego modelu oceny ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa podmiotów nadzorowanych oraz działania edukacyjne, w tym współpraca z uczelniami wyższymi.

Link: https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=68265&p_id=18