Cyberzagrożenia w sektorze opieki zdrowotnej – raport ENISA

5 lipca ENISA opublikowała raport na temat cyberzagrożeń w sektorze opieki zdrowotnej. Wynika z niego, że największe zagrożenie stanowi ​​oprogramowanie ransomware, którego wykorzystanie miało miejsce w 54% wszystkich incydentów w tym sektorze. Najczęściej atakowanymi zasobami były dane pacjentów, w tym elektroniczna dokumentacja medyczna. Tylko 27% ankietowanych organizacji z sektora opieki zdrowotnej ma dedykowany program obrony przed oprogramowaniem ransomware. Incydenty zbadane w raporcie miały znaczące konsekwencje dla organizacji ochrony zdrowia, skutkując przede wszystkim naruszeniem lub kradzieżą danych (43%), zakłóceniem usług opieki zdrowotnej (22%) oraz przerwaniem usług niezwiązanych z opieką zdrowotną (26%). W raporcie zwrócono również uwagę na poniesione straty finansowe i oszacowano, że średni koszt poważnego incydentu bezpieczeństwa w sektorze opieki zdrowotnej wynosi 300 000 EUR. Cały raport dostępny jest TUTAJ.