“Cybersecurity threat landscape methodology” – raport ENISA

6 lipca ENISA przedstawiła raport “Cybersecurity threat landscape methodology” opisujący nową metodologię spójnej i przejrzystej wymiany informacji o zagrożeniach w europejskim ekosystemie cyberbezpieczeństwa (do pobrania). Ramy metodologii ENISA obejmują identyfikację i definicję: procesu, stosowanych metod i narzędzi, a także zaangażowanych stron. Metodologia ENISA dostarcza wskazówek na temat m.in.:

  • definiowania komponentów i zawartości każdego z różnych typów CTL;
  • oceny grupy docelowej dla każdego rodzaju CTL, który ma zostać przeprowadzony;
  • sposobu gromadzenia źródeł danych;
  • sposobu analizy danych;
  • sposobu rozpowszechniania danych;
  • sposobu gromadzenia i analizowania informacji zwrotnych.