Cyberbezpieczeństwo w instytucjach UE: wstępne porozumienie Rady i Parlamentu

26 czerwca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia, które ma zapewnić wysoki wspólny poziom cyberbezpieczeństwa we wszystkich instytucjach, organach, urzędach i agencjach UE. Komisja zaproponowała te przepisy w marcu 2022 r. z uwagi na duży wzrost liczby wyrafinowanych cyberataków na unijną administrację publiczną w ostatnich latach. Rozporządzenie wprowadzi wspólne ramy cyberbezpieczeństwa dla unijnych podmiotów, obejmujące kwestie takie jak ustanowienie ram zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni, usprawnienie działania CERT-UE czy powołanie międzyinstytucjonalnej rady ds. cyberbezpieczeństwa. Więcej informacji TUTAJ, a tekst rozporządzenia znajduje się pod TYM LINKIEM.