Cyberbezpieczeństwo pracy zdalnej – zalecenia ENISA

15 marca ENISA opublikowała zalecania dotyczące cyberbezpieczeństwa w trakcie pracy zdalnej. Wytyczne są skierowane zarówno do pracowników, jak i pracodawców.

ENISA ostrzega również przed coraz częstszymi atakami phishingowymi, które wykorzystują społeczny niepokój związany z epidemią covid-19 do wyłudzania danych i pieniędzy.

LINK: https://www.enisa.europa.eu/news/executive-news/top-tips-for-cybersecurity-when-working-remotely