Ćwiczenia Blue Olex ’23

Na początku października odbyły się dwudniowe ćwiczenia Blue Olex ’23 zorganizowane w Hadze przez ENISA wraz z Hiszpańską Prezydencją. W ich ramach przetestowano gotowość UE na wypadek kryzysu cybernetycznego dotykającego państwa członkowskie UE. Celem ćwiczeń jest zbudowanie silniejszych relacji i współpracy między krajowymi organami ds. cyberbezpieczeństwa, Komisją Europejską i ENISA, zwiększenie świadomości sytuacyjnej i wymiana najlepszych praktyk.