CERT POLSKA ZE STATUSEM CERTIFIED W TF-CSIRT

Działający w ramach NASK zespół CERT Polska uzyskał najwyższy status (Certified) w TF-CSIRT. Nadanie statusu zostało poprzedzone audytem oceniającym dojrzałość zespołu w obszarach takich jak środowisko organizacyjne, zasoby ludzkie, techniczne i procesy, zgodnie z metodyką SIM3.

– Jesteśmy dumni z potwierdzenia wysokich standardów pracy i ciągłego rozwoju naszego zespołu. Stanowi to dowód wagi, którą NASK od wielu lat przykłada to obszaru cyberbezpieczeństwa i odpowiedzialności za polski Internet, wynikającej zarówno z misji Instytutu, jak i obowiązków zapisanych w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – powiedział Przemysław Jaroszewski, kierownik CERT Polska.

Więcej TUTAJ.