Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej – materiały od MC

18 maja – Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało materiały mające usprawnić działania dotyczące budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Są one skierowane do:

  • przedsiębiorców – zbiór dobrych praktyk w procesach realizacji i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Zalecenia dotyczą inwestycji w pasach drogowych dróg publicznych oraz wykorzystujących słupy linii elektroenergetycznych. To dwa najczęstsze sposoby realizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.
  • samorządów – wzór umowy inwestycyjnej, której zawieranie umożliwiła zeszłoroczna nowelizacja tzw. megaustawy. Umowa inwestycyjna to nowe narzędzie dla samorządów do pobudzenia inwestycji. Samorząd może umówić się na inwestycję oczekiwaną przez lokalną społeczność. W zamian obniży opłaty za zajęcie pasa drogowego. Treść wzoru jest uniwersalna i może być wykorzystana przy umowach dotyczących dostępu do internetu czy infrastruktury energetycznej.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ulatwiamy-budowe-infrastruktury-telekomunikacyjnej