Brytyjski Departament ds. Cyfryzacji opublikował wyniki konsultacji dot. tożsamości cyfrowej

14 marca Brytyjski Departament ds. Cyfryzacji opublikował wyniki konsultacji dot. tożsamości cyfrowe Zaproponowano również utworzenie urzędu o nazwie Office for Digital Identities and Attributes (ODIA). Do jego zadań należeć będzie wydawanie znaków zaufania certyfikowanym organizacjom zajmującym się tożsamością cyfrową, a także nadzór nad organizacjami posiadającymi znaki zaufania w celu zapewnienia przestrzegania przez nie najwyższych standardów bezpieczeństwa i prywatności.

Więcej informacji TUTAJ