Bezpieczeństwo sieci 5G – KE oczekuje na krajowe oceny ryzyka

19 lipca Komisja Europejska wydała oświadczenie w sprawie przedłożenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej krajowych ocen ryzyka bezpieczeństwa sieci 5G. Krajowe oceny ryzyka zawierają przegląd głównych zagrożeń i podmiotów wpływających na sieć 5G, stopnia wrażliwości poszczególnych elementów i funkcji sieci 5G oraz rodzajów podatności na zagrożenia. Przedłożone oceny zostaną następnie przeanalizowane przez Komisję Europejską i Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) do 1 października 2019 r. Na podstawie wyników analizy grupa współpracy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji opracuje do 31 grudnia 2019 r. zestaw narzędzi i środków mających ograniczyć ryzyko sieci 5G w poszczególnych państwach członkowskich i w całej Unii Europejskiej.