Badanie instytucjonalnych i indywidualnych klientów rynku usług telekomunikacyjnych