Badania sektorowej konkurencji w obszarze konsumenckiego Internetu Rzeczy

20 stycznia br. Komisja Europejska przedstawiła wstępne sprawozdanie z badania sektorowej konkurencji w obszarze konsumenckiego Internetu Rzeczy (do pobrania). Badanie będące częścią strategii cyfrowej KE, rozpoczęło się 16 lipca 2020 r. W badaniu udział wzięło ponad 200 przedsiębiorstw o różnej wielkości, funkcjonujących w obszarze Internetu Rzeczy w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wyniki badania potwierdzają, że konsumencki Internet Rzeczy rozwija się w bardzo szybkim tempie i w coraz większym stopniu staje się częścią codziennego życia. Szacuje się, że światowe przychody konsumenckie pochodzące z Internetu Rzeczy wzrosną z około 107,2 miliarda euro w 2019 r. do około 408,7 miliarda euro do 2030 r. Dane zgromadzone w badaniu zostaną wykorzystane doprzygotowania wytycznych dla przyszłych działań KE i dalszego wdrażania strategii cyfrowej.