AR-in-a-BOX – pakiet narzędzi od ENISA

19 stycznia ENISA uruchomiła pakiet narzędzi „Awareness Raising in a Box (AR-in-a-BOX)”, który ma pomóc organizacjom w tworzeniu własnych programów podnoszenia świadomości. Stanowią one nieodzowną część strategii cyberbezpieczeństwa organizacji i są wykorzystywane do promowania dobrych praktyk. AR-in-a-Box jest oferowany przez ENISĘ podmiotom publicznym, operatorom usług kluczowych, dużym firmom prywatnym oraz małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP). Dzięki nowemu programowi ENISA zapewnia teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat projektowania i wdrażania działań zwiększających świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa. Więcej informacji na temat narzędzi oferowanych przez ENISĘ w ramach AR-in-a-Box dostępnych jest TUTAJ.