Apel do sektora cyfrowego

9 marca ministrowie UE odpowiedzialni za komunikacje cyfrową i elektroniczną wystosowali apel do sektora cyfrowego. Apel związany jest z agresją Rosji przeciwko Ukrainie i zawiera wezwanie do:  

  • Zaangażowania zasobów ludzkich w celu monitorowania treści w Internecie 
  • Zwiększenia wysiłków na rzecz ochrony podstawowych praw i wolności osób zagrożonych  
  • Podjęcie kroków przeciwko wykorzystaniu systemów jako narzędzie dezinformacji 
  • Przyjęcie i wdrożenie unijnego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji
  • Nadanie priorytetu rozpowszechnianiu rzetelnych informacji z wiarygodnych źródeł 
  • Dostosowanie polityki wewnętrznej do zmiennej sytuacji wynikającej z konfliktu 
  • Dzielenie się informacjami i obserwacjami, a także współpraca z innymi podmiotami z obszaru komunikacji cyfrowej  

Apel został skierowany do przedstawicieli firm cyfrowych: dużych platform internetowych, platform strumieniowej transmisji wideo, mediów społecznościowych, platform komunikacji interpersonalnej, dostawców usług pośrednictwa lub usług informacyjnych, a także wszelkich innych podmiotów sektora cyfrowego.