ALTAI – lista kontrolna dla AI

17 lipca Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji przedstawiła listę kontrolną dla godnej zaufania Sztucznej Inteligencji ALTAI (do pobrania). To pierwszy instrument, który pozwala programistom i deweloperom sprawdzić zgodność ich projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję z unijnymi zasadami dla godnej zaufania Sztucznej Inteligencji.