Aktualna sytuacja w zakresie cyfrowej administracji publicznej i interoperacyjności

Unijne Krajowe Obserwatorium Ram Interoperacyjności (National Interoperability Framework Observatory, NIFO) opublikowało raport na temat aktualnej sytuacji w zakresie cyfrowej administracji publicznej i interoperacyjności w roku 2023. Szczegółowo omówiono w nim trzy kwestie: (1) Interoperacyjność i interoperacyjne cyfrowe usługi publiczne, (2) innowacyjne wykorzystanie technologii przez sektor publiczny, (3) udostępnianie danych w Europie. Raport do pobrania pod TYM LINKIEM.