Akt w sprawie interoperacyjnej Europy

21 listopada 2022 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący Aktu w sprawie interoperacyjnej Europy (Interoperable Europe Act) i towarzyszący mu komunikat w celu wzmocnienia transgranicznej interoperacyjności i współpracy w sektorze publicznym w całej UE. Dokument ma na celu świadczenie wydajniejszych usług publicznych poprzez lepszą współpracę między administracjami krajowymi w zakresie wymiany danych i rozwiązań informatycznych. Będzie wspierać tworzenie suwerennych, ale wzajemnie połączonych sieci cyfrowych administracji publicznych oraz przyspieszy transformację cyfrową europejskiego sektora publicznego. Projekt aktu znajduje się TUTAJ.