Akt o usługach cyfrowych – porozumienie

23 kwietnia Rada i Parlament Europejski osiągnęły tymczasowe porozumienie polityczne w sprawie aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act – do pobrania).

  • Akt o usługach cyfrowych jest europejskim projektem legislacyjnym, który ma chronić prawa podstawowe obywateli Unii Europejskiej w internecie, tworzyć bezpieczne środowisko internetowe oraz chronić przestrzeń cyfrową przed rozpowszechnianiem nielegalnych treści, produktów, usług i działań.
  • Akt o usługach cyfrowych będzie miał zastosowanie do wszystkich dostawców usług pośrednich oferujących swoje usługi na jednolitym rynku w Unii Europejskiej, niezależnie od siedziby dostawców tych usług.
  • Akt o usługach cyfrowych nakłada na dostawców usług pośrednich nowe obowiązki, które są proporcjonalne: do charakteru świadczonych usług, liczby aktywnych użytkowników, udziału w rynku czy też wpływu na europejską przestrzeń cyfrową. Oznacza to, że bardzo duże platformy internetowe i bardzo duże wyszukiwarki internetowe, które miesięcznie świadczą usługi dla ponad 45 milionów aktywnych użytkowników będą podlegałby bardziej rygorystycznym wymogom niż mniejsze przedsiębiorstwa. Asymetryczne podejście do obowiązków mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu startup
    nie oznacza zwolnienia tych podmiotów z odpowiedzialności, a jedynie zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i umożliwienie dalszego rozwoju w Unii Europejskiej.

Wstępne porozumienie oczekuje obecnie na formalne zatwierdzenie i kolejne etapy
procedury przyjmowania aktów przez poszczególne instytucje. Nowe przepisy wejdą
w życie w ciągu 12-18 miesięcy od ich ogłoszenia.