Akt o solidarności cybernetycznej

18 kwietnia Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący unijnego aktu o solidarności cybernetycznej w celu wzmocnienia zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa w UE. Komisja proponuje w nim ustanowienie europejskiej tarczy cybernetycznej, która ma być ogólnoeuropejską infrastrukturą składającą się z krajowych i transgranicznych centrów operacji bezpieczeństwa (SOC) w całej UE.

Unijny akt o cybersolidarności obejmuje również utworzenie mechanizmu cyberbezpieczeństwa w celu zwiększenia gotowości i zwiększenia zdolności reagowania na incydenty w UE. Ponadto proponowane rozporządzenie ustanawia mechanizm przeglądu incydentów cybernetycznych. Skrót informacji można przeczytać TUTAJ, a tekst aktu dostępny pod TYM linkiem.