Akt o interoperacyjnej Europie coraz bliżej

6 października przedstawiciele państw członkowskich (Coreper) uzgodnili wspólne stanowisko co do aktu o interoperacyjnej Europie. Projekt ma dwa cele: ustanowić nowe ramy współpracy administracji publicznych w UE (tak by usługi publiczne mogły być sprawnie świadczone ponad granicami) oraz wesprzeć innowacje, podnoszenie umiejętności i wymianę wiedzy. Przyjęty przez Radę mandat negocjacyjny pozwoli prezydencji hiszpańskiej podjąć rozmowy trójstronne z Parlamentem Europejskim na temat ostatecznej wersji przepisów. Więcej na ten temat TUTAJ.