Akt dot. cyberodporności – trwają konsultacje publiczne

Do 25 maja trwają konsultacje publiczne Aktu dot. cyberodporności (Cyber Resilience Act). Celem aktu jest zaspokojenie potrzeb rynku i ochrona konsumentów przed produktami, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, poprzez wprowadzenie wspólnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa dla producentów i sprzedawców materialnych i niematerialnych produktów cyfrowych i usług pomocniczych. Obecne, unijne ramy regulacyjne nie przewidują szczegółowych wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa, które np. obejmują cały cykl życia produktu. Nie obejmują również wszystkich rodzajów produktów cyfrowych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych: TUTAJ.