Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych

20 listopada Ministerstwo Cyfryzacji podpisało listy intencyjne z przedstawicielami 10 uczelni wchodzących w skład konsorcjum powołanego do stworzenia AI Tech – Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych. Dzięki temu projektowi mają być wypracowane modele systemowego kształcenia najlepszych specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na poziomie studiów wyższych. Wartość projektu na lata 2020-2023 to 81 mln zł. Projektem zostanie objętych co najmniej 500 studentów.

Dofinansowanie dla uczelni obejmie:

  • prowadzenie studiów II stopnia,
  • stypendia zagraniczne dla studentów,
  • współpracę międzynarodową,
  • współpracę z przedsiębiorstwami,
  • przedsięwzięcia naukowo-wdrożeniowe.