AI Good Global Summit

ITU opublikowało wnioski z dorocznego szczytu The AI Good Global Summit, który jest organizowany przez 37 agencji ONZ we współpracy z innymi instytucjami. Głównym tematem szczytu były dyskusje na temat wykorzystania AI do wzrostu dobrobytu i realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Wśród wniosków znalazły 4 główne: 1. Podpisanie Global Data Pledge 2. Opracowanie ram dla przyszłości żywności 3. Dołączenie do sojuszu AI&Data Global Alliance 4. Włączenie równouprawnienia względem płci do rozwoju AI.