5G Toolbox Implementation Report

24 lipca KE przy wsparciu ENISA i państw członkowskich UE opublikowała raport 5G Toolbox Implementation Report (do pobrania) opisujący postępy we wdrażaniu unijnego zestawu narzędzi i wzmacnianiu środków bezpieczeństwa sieci 5G. KE i ENISA w ramach grupy współpracy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji nadal będą współpracować z państwami członkowskimi w celu monitorowania wdrażania zestawu narzędzi oraz zapewnienia jego skutecznego i spójnego stosowania.