Zapowiedź kolejnej wersji Prawa komunikacji elektronicznej

17 maja w rządowym wykazie prac opublikowano zapowiedź przedłożenia nowych projektów ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisów wprowadzających tę ustawę. Poprzednie projekty zostały – po wniosku sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o ich odrzucenie – wycofane z sejmowego procesu legislacyjnego 21 kwietnia. Założenia projektów dostępne odpowiednio TUTAJ i TUTAJ.