Poziom dojrzałości MŚP w zakresie cyberbezpieczeństwa – narzędzie ENISA

28 marca ENISA udostępniła narzędzie, które pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) ocenić poziom ich dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Narzędzie zawiera dwie funkcje: ocenę cyberbezpieczeństwa oraz przedstawienie spersonalizowanego planu działania w oparciu o zalecenia dostosowane do aktualnych najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa. W jego ramach oceniane będą trzy kluczowe aspekty: ludzie (ocena, czy personel jest przygotowany do reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni), technologia  oraz procesy. Więcej informacji można znaleźć na dedykowanej STRONIE.