Orędzie o stanie UE

16 września przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie o stanie Unii Europejskiej na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. W swoim wystąpieniu podkreśliła konieczność wdrożenia wspólnego planu na rzecz cyfrowej Europy z wyraźnie określonymi celami na rok 2030 w obszarach: łączności, umiejętności i cyfrowych usług elektronicznych. Zdaniem przewodniczącej Unia Europejska nadal powinna kierować się jasnymi zasadami: prawem do prywatności i łączności, wolnością słowa, swobodnym przepływem danych i cyberbezpieczeństwemorędziu  podkreśliła, że jeśli OECD i G20 nie osiągną konsensusu odnośnie globalnego podatku cyfrowego do końca 2020 roku, to UE przygotuje własną propozycję wewnętrznej regulacji Wspólnoty.