Plan zagospodarowania częstotliwości radiowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował informację o przystąpieniu do opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości radiowych z zakresu 2500-2690 MHz. Projekt ma na celu dostosować plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz do zapisów Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/636 z dnia 8 maja 2020 r. zmieniającej decyzję 2008/477/WE w odniesieniu do aktualizacji odpowiednich warunków technicznych dotyczących zakresu częstotliwości 2500-2690 MHz.

Czytaj więcej TUTAJ.