Nowa strategia cyfrowa UE

19 lutego Komisja Europejska opublikowała komunikat Shaping Europe’s digital future, w którym przedstawia nową strategię transformacji cyfrowej UE. Strategia ma przyczynić się do budowy suwerennej technologicznie Europy, z korzyścią dla obywateli, biznesu i środowiska.

Celem Komisji jest przeprowadzenie transformacji cyfrowej w taki sposób, aby przyniosła ona korzyść wszystkim (obywatelom, przedsiębiorcom i środowisku) i pozwoliła na zbudowanie społeczeństwa opartego na rozwiązaniach cyfrowych, z poszanowaniem europejskich wartości. KE podkreśla, że ważne jest, aby Europa mogła samodzielnie zdecydować w jaki sposób dokona się transformacja cyfrowa na jej obszarze. W tym celu niezbędna jest suwerenność technologiczna, którą KE rozumie jako integralną i odporną infrastrukturę, sieć i komunikację. Zdaniem KE, suwerenność wymaga stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju własnych umiejętności w kluczowych technologiach, a tym samym uniezależnienie się Europy od podmiotów zewnętrznych i wykształcenie własnych zasad i wartości w epoce cyfrowej.

KE wskazała 3 kluczowe filary działalności, które pozwolą rozwinąć autonomiczną pozycję Europy:

  1. Technologia dla ludzi
  2. Sprawiedliwa i konkurencyjna gospodarka
  3. Otwarte, demokratyczne i zróżnicowane społeczeństwo

Zapraszamy do lektury pełnej analizy: LINK