10. Forum Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS)

Zakończyło się 10. Forum Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS). Podkreślono znaczenie WSIS Action Lines jako ram, które mogą służyć do lepszej realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ w kontekście społeczeństwa informacyjnego. Interesariusze forum oczekują, że WSIS Action Lines staną się jednym z filarów Regionalnych Forum Zrównoważonego Rozwoju. Zapowiedziano również umocnienie regionalnych działań WSIS.

Główne tematy WSIS 2019: aktywacja środowiska; przeciwdziałanie wykluczeniu; niwelowanie podziałów; etyka; wykorzystanie ICT w zwalczaniu zmian klimatycznych. Wnioski z forum:

  1. Potrzebne są zintegrowane ramy regulacyjne wspierające proces transformacji cyfrowej.
  2. Likwidacja podziałów i inwestowanie w rozwój zdolności w krajach rozwijających się.
  3. Otwarty rynek telekomunikacyjny dla handlu cyfrowego.
  4. Dostęp do technologii czwartej rewolucji cyfrowej dla wszystkich (5G, IoT, AI).
  5. Strategie i regulacje stworzone tak, aby nie pogłębiać podziałów społecznych.
  6. Nowe technologie – etyczne, bezpieczne, budzące zaufanie.
  7. Zastosowanie ICT ukierunkowane na korzyść dla ludzkości (w tym zarządzanie zasobami naturalnymi, gospodarowanie odpadami, zmiany klimatyczne).
  8. Wysokiej jakości infrastruktura cyfrowa: dostępna cenowo i niezawodna.
  9. Ochrona własności intelektualnej dla rozwoju wiedzy i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dokument podsumowujący: https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2019/Files/Outcomes/DRAFT-WSISForum2019HighLevelTracksOutcomes.pdf