Sztuczna inteligencja dla Europy

25 kwietnia 2018 KE przedstawiła Komunikat w sprawie Sztucznej Inteligencji (AI). Dokument zakłada działania w dziedzinie technologii, etyki, prawa i ekonomii. AI została określona jako istotne wyzwanie strategiczne. Równocześnie KE podkreśliła, że europejskie inwestycje w dziedzinie AI sięgają jedynie 2.4-3.2 mld euro, podczas kiedy w Azji i Ameryce Północnej było to odpowiednio 6.5-9.7 oraz 12.1-18.6 mld euro.

Komisja zaadresowała wyzwanie AI w trzech aspektach:

  • Zwiększenie zdolności technologicznej i przemysłowej UE oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach gospodarki

Najważniejszym postulatem KE jest zwiększenie wydatków na AI. Na koniec 2020 roku mają one osiągnąć 20 mld euro. Wydatki te dotyczą jednak zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Tymczasem KE przeznaczyła na inwestycje w zakresie sztucznej inteligencji jedynie 1,5 mld euro z funduszy Horyzontu 2020 (programu wspierającego rozwój i innowacje w Europie). Komisja chce wspierać przede wszystkim sektory takie jak transport czy zdrowie.

Aby właściwie wydatkować fundusze, zapowiedziano opracowanie skoordynowanego planu inwestycyjnego, który powstanie we współpracy z państwami członkowskimi. Oprócz tego ma powstać sieć AI Excellence Centres, czyli centrów specjalizujących się w badaniach nad sztuczną inteligencją.

Komisja chce także ułatwiania dostępu do danych, przede wszystkim naukowych, tak aby innowacje mogły rozwijać się szybciej, przy wykorzystaniu już wypracowanego dorobku.

  • Przygotowanie się do zmian społeczno-gospodarczych związanych z rozwojem sztucznej inteligencji

Rozwój sztucznej inteligencji przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, ale spowoduje także zanik niektórych znanych dziś zawodów. Dlatego Komisja zachęca do zmian w edukacji i planuje przygotować nowe schematy szkoleniowe wraz z sektorowym blueprintem, który uwzględni wyzwania stojące przed konkretnymi sektorami.

Ponadto KE zapowiedziała kontynuację działań związanych z rozwojem umiejętności cyfrowych, a także przygotowanie dwóch raportów: na temat wpływu AI na edukację oraz rynek pracy.

  • Przygotowanie właściwych ram prawnych i etycznych dla rozwoju sztucznej inteligencji

Rozwój sztucznej inteligencji to także wyzwania dotyczące prawa i etyki. W związku z tym KE zapowiedziała opracowanie wytycznych w zakresie etyki oraz interpretacji dyrektywy odnoszącej się do odpowiedzialności za produkt.


TAGI Strategia, Unia Europejska,