Sektor instytucji kultury wobec cyfrowej dekady

Komisja Europejska opublikowała dwa badania mające na celu określenie wyzwań i możliwości stojących przed sektorem instytucji kultury i działalności kreatywnej w ramach cyfrowej dekady.

Badania mają na celu dostarczenie twórcom kultury, pracownikom naukowym, krajowym decydentom politycznym oraz decydentom UE konkretnych pomysłów, jak również możliwości dalszego rozwoju.

Na przestrzeni lat znacząco wzrosła konsumpcja cyfrowa co spowodowało, że kultura jak i wszelkie działania kreatywne stanęły w obliczu wielu nowych wyzwań, aby dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej.

W badaniach analizuje się rozwój sytuacji z dwóch perspektyw:

  1. Możliwości i wyzwań związanych z wykorzystaniem technologii Sztucznej Inteligencji w sektorach instytucji kultury i działalności kreatywnej:
    • Przedstawia konkretne przykłady instytucji/organizacji korzystających ze Sztucznej Inteligencji w dziesięciu sektorach kreatywnych: Muzyka, Film, Gry wideo, Media informacyjne/Dziennikarstwo, Wydawnictwa, Architektura, Muzea i dziedzictwo kulturowe, Sztuki wizualne, Sztuki performatywne, Moda i Design.
  2. Wyzwań na styku praw autorskich i nowych technologii. Badanie to analizuje wpływ nowych technologii na sektor instytucji kultury i działalności kreatywnej (Culture and Creative Sectors – CCS) z punktu widzenia prawa autorskiego i składa się z dwóch części:
    • Pierwsza z nich dotyczy potencjalnego wykorzystania nowych technologii do poprawy zarządzania danymi związanymi z treściami chronionymi prawem autorskim oraz przedstawia inicjatywy, mające na celu zwiększenie interoperacyjności metadanych.
    • W drugiej części przeanalizowano wyzwania związane z prawem autorskim wynikające z wykorzystania Sztucznej Inteligencji, w tym ewentualne pojawiające się kwestie prawne.

Oba badania zostały zlecone przez DG Connect i stanowią wkład w Europejską Dekadę Cyfrową, wizję Komisji Europejskiej i możliwości transformacji cyfrowej w Europie do 2030 r.

Więcej informacji w linku:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-publishes-two-studies-map-challenges-and-opportunities-cultural-and-creative-sectors

TAGI Informacje prasowe,