SAFER INTERNET

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet powstało w 2005 roku. Tworzą je NASK PIB (koordynator) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Centrum działa na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z Internetu i nowych technologii. Partnerem większości realizowanych projektów jest Fundacja Orange.

Projekty w ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet

  1.  Saferinternet.pl

Celem projektu jest zwiększanie świadomości o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Priorytetem jest edukacja – zarówno dzieci, jak i rodziców – a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Projekt realizowany przez FDDS i NASK PIB we współpracy z Fundacją Orange. Więcej na stronie Saferinternet.pl. 

  •  Pomoc telefoniczna i online

W ramach dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

– Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

– Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100.

Telefony prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Więcej informacji na stronie telefonu 116 111.

  •  Dyżurnet.pl

Jest to punkt kontaktowy (tzw. hotline), do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem, takich jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Projekt realizuje NASK PIB. Więcej informacji na stronie dyżurnet.pl.

Safer Internet w Europie

Główne założenia programu to zwalczanie nielegalnych treści, przeciwdziałanie szkodliwym treściom oraz promocja bezpiecznego środowiska online i podnoszenie świadomości o internetowych zagrożeniach. Więcej informacji na stronie Better Internet for Kids.

Historia projektu

Projekt Safer Internet realizowany był w latach 1999-2014 w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Koncentrował się przede wszystkim na promocji bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. Od 2015 roku projekt Safer Internet finansowany jest w ramach unijnego programu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Dzięki temu we wszystkich krajach UE kontynuują swoje działania Centra Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Centres).