Rozporządzenie ws. rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej

16 października 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej. Rozporządzenie jest uzupełnieniem przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Zgodnie z ustawą operatorzy usług kluczowych muszą opracować, stosować i aktualizować dokumentację cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego, który wykorzystują do świadczenia usługi kluczowej.

Składa się ona z dokumentacji:

  • normatywnej, związanej m.in. z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji czy ciągłością działania,
  • operacyjnej, związanej z opisem procedur.

Poniższa tabela zawiera dokładny wykaz obu dokumentacji.

Rozporządzenie weszło w życie 16 października 2018 r.


Przypisy:

[1] Zapis dotyczy formacji ochronnej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 1629 i 1669)


TAGI Polska, Prawo, Rozporządzenia,