RB Dobre praktyki OPIS

Dobre praktyki

Dobre praktyki to działania które uzupełniają regulacje prawne i rozwiązania systemowe. Ich wdrożenie umożliwia wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa m.in. poprzez budowę dobrych relacji między sektorem prywatnym i publicznym, czy też poprzez wspólne wypracowywanie procedur na wypadek istotnych zagrożeń.