Zwalczanie dezinformacji – sprawozdania platform

17 maja 2019 roku Komisja Europejska opublikowała kwietniowe sprawozdania z działań podejmowanych przez Facebook, Google i Twitter przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w zakresie zwalczania dezinformacji.

W październiku 2018 roku platformy internetowe dobrowolnie zobligowały się do informowania Komisji Europejskiej o postępach w aktywnym zapobieganiu kampaniom dezinformacyjnym mogącym naruszać integralność eurowyborów [1],[2].

Podsumowanie kwietniowych sprawozdań

Zgodnie ze sprawozdaniem działania Facebook obejmowały [3]:

 • usunięcie ponad 600 tysięcy reklam niezgodnych z polityką serwisu, które były nierzetelne, rozpowszechniały szkodliwe, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje;
 • usunięcie łącznie 97 pochodzących z Rosji kont, stron i grup, które były zaangażowane w skoordynowane, nieautentyczne zachowania w mediach społecznościowych na Ukrainie;
 • uruchomienie centrum ds. procesu wyborczego w Dublinie. Celem centrum jest ochrona użytkowników przed mową nienawiści i fałszywymi wiadomościami rozpowszechnianymi w związku z eurowyborami. Zapewnia obsługę we wszystkich 24 obowiązujących w Unii Europejskiej językach urzędowych;
 • udostępnienie naukowcom publicznych danych zweryfikowanych kont, grup i stron oraz interfejsu programowania aplikacji CrowdTangle, która umożliwia śledzenie popularności treści publikowanych na platformach społecznościowych;

Zgodnie ze sprawozdaniem działania Google podejmowane przez platformę były związane z [4]:

 • weryfikacją i blokowaniem reklam pochodzących z ponad 35 tysięcy kont Google Ads, które naruszyły zasady przedstawiania nieprawdziwych informacji w serwisie YouTube i wyszukiwarce Google;
 • uruchomienie aktywnej dwuetapowej weryfikacji kont zgłaszających reklamy wyborcze, która ogranicza nieuczciwe praktyki i nieuprawniony dostęp do kont przez osoby trzecie (spośród 556 zgłoszeń pozytywną weryfikację przeszło 123 aplikacji);
 • opublikowanie aktualizacji polityki przejrzystości reklam politycznych;
 • usunięcie ponad 900 tysięcy kanałów z serwisu YouTube niezgodnych z polityką serwisu lub naruszających jego zasady (rozpowszechnianie spamu, fałszywych informacji) oraz ponad 500 kanałów, które podszywały się pod inne osoby (kopiowanie wyglądu profilu, tematyki lub danych osobowych);
 • uruchomienie nowej funkcji wyszukiwania we wszystkich 28 krajach Unii Europejskiej, która umożliwia użytkownikom sprawdzenie miejsc i terminów głosowań, wymaganych dokumentów itd. oraz informacji o wszystkich kandydatach do Parlamentu Europejskiego
 • przeprowadzenie szkoleń dla dziennikarzy na temat zwalczania dezinformacji;
 • uruchomienie ogólnodostępnej biblioteki reklam politycznych, które zwiększają przejrzystość kampanii wyborczych;

Zgodnie ze sprawozdaniem działania Twitter obejmowały [5]:

 • usunięcie ponad 4,5 tysięcy reklam niezgodnych z polityką serwisu, które rozpowszechniały fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje;
 • rozpoczęcie wykorzystywania zautomatyzowanych algorytmów oznaczających obraźliwe treści;
 • zidentyfikowanie ponad 13 mln potencjalnie fałszywych kont spamujących, z czego ponad 570 tys. zgłoszeń pochodziło bezpośrednio od użytkowników serwisu;
 • zaktualizowanie polityki uczciwości wyborów, zakazującej stosowania 3 następujących zachowań:
  • rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o tym, jak wziąć udział w wyborach;
  • wywierania presji i zastraszania osób głosujących;
  • posługiwania się fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd afiliacjami;
 • udostępnienie użytkownikom funkcji oznaczania wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji dotyczących glosowania;

Podsumowanie:

 • Komisja z zadowoleniem przyjęła kwietniowe sprawozdania sygnatariuszy kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Jak wynika z opublikowanych raportów, wszystkie platformy internetowe opracowały i uruchomiły ogólnodostępne biblioteki reklam politycznych zwiększające przejrzystość kampanii wyborczych.
 • Komisja Europejska zwróciła jednak uwagę, że Twitter i Google wciąż nie opracowały polityki identyfikowania i podawania do publicznej wiadomości reklam i treści, które potencjalnie mogłyby sprzyjać dezinformacji poprzez polaryzację poglądów i pogłębianie podziałów społecznych przed wyborami.
 • Mimo że Facebook rozszerzył program sprawdzania faktów o 5 nowych partnerów, to wciąż szuka sposobu na bardziej efektywne zwalczanie fałszywych wiadomości. Obecny program, w którym uczestniczy 21 partnerów, jest niewystarczający z powodu czasochłonności całego procesu sprawdzania informacji i niewystarczającej liczby kontrolerów w stosunku do liczby zgłoszeń.
 • Platformy internetowe będące sygnatariuszami kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji zobowiązały się do przesłania jeszcze 3 sprawozdań (majowego, czerwcowego i rocznego) z prac w zakresie zwalczania dezinformacji.
 • Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska na podstawie sprawozdań przygotuje własną analizę i ewaluację 12 miesięcy obowiązywania kodeksu. Jeśli ocena działań zainicjowanych przez platformy internetowe okaże się niesatysfakcjonująca, Komisja Europejska rozpocznie prace nad rozwiązaniami regulacyjnymi.


[1] Code of Practice against disinformation: Commission recognises platforms’ efforts ahead of the European elections, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2570_en.htm, dostęp: 24.05.2019r.

[2] Fourth intermediate results of the EU Code of Practice against disinformation, [w:] serwis Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fourth-intermediate-results-eu-code-practice-against-disinformation, dostęp: 24.05.2019r.

[3] Facebook April report, [w:] serwis Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59225 , dostęp: 24.05.2019r.

[4] Google April report, [w:] serwis Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59226 , dostęp: 24.05.2019r.

[5] Twitter April report, [w:] serwis Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59227 , dostęp: 24.05.2019r.

TAGI Unia Europejska,